بایگانی نویسنده: دکتر داریوش افروز اردبیلی

پسماندهای رویارویی اندیشه ها نویسنده : داریوش افروز اردبیلی

پسماندهای رویارویی اندیشه ها                       [...]

در روسیه ، خبری نیست ! نویسنده : داریوش افروز اردبیلی

                              [...]

” کلیدر ” آقای محمود دولت آبادی و نکته ای سخت دلازار نویسنده : دکتر داریوش افروز اردبیلی

کلیدر آقای دولت آبادی و نکته ای سخت دلازار نویسنده : دکتر داریوش افروز اردبیلی [...]

اوکراین،کشوری بانام ایرانی وبامردمی ایرانی تبار نویسنده وپژوهشگر: دکترداریوش افروزاردبیلی

اوکراین،کشوری بانام ایرانی و بامردمی ایرانی تبار            نویسنده: دکتر داریوش [...]

شناسنامه های جغرافیایی ایران رابه دورنیندازیم. نویسنده:داریوش افروزاردبیلی

دیگر شدن نامهای جغرافیایی،درگذرزمان،به آرامی وبارها،روی داده است وبرای نمونه،بیهق به سبزوار،خبوشان به قوچان،رودخانه آماردوس [...]

پیوندهای دیرپای ایران و ارمنستان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

هر که او از همزبانی شد جدا،          بینوا شد؛ گر چه [...]

2 دیدگاه

خرمدینان؛کالبدشکافی نیرنگ پلیدعباسیان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

خرمدینان؛کالبدشکافی نیرنگ پلیدعباسیان نویسنده:دکترداریوش افروزاردبیلی   اهل حق یا یارسان -که با نامهای گوران،نیازی،اهل نیاز،شاملو،دین [...]

تندیس فردوسی نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

چندروز پیش، به هنگام نیمروز، فرزندم که در ردهٔ (کلاس) دویم دبستان درس می‌خواند، دوان [...]

جشن و شادی در ایران باستان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

هنگامی که خوراکی آلوده یا زهرآگین را نادانسته بخوریم، تن ما با پدیدآوردن منش‌گرد (استفراغ) [...]