بایگانی ماه: تیر 1401

شناسنامه های جغرافیایی ایران رابه دورنیندازیم. نویسنده:داریوش افروزاردبیلی

دیگر شدن نامهای جغرافیایی،درگذرزمان،به آرامی وبارها،روی داده است وبرای نمونه،بیهق به سبزوار،خبوشان به قوچان،رودخانه آماردوس [...]

پیوندهای دیرپای ایران و ارمنستان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

هر که او از همزبانی شد جدا،          بینوا شد؛ گر چه [...]

2 دیدگاه

خرمدینان؛کالبدشکافی نیرنگ پلیدعباسیان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

خرمدینان؛کالبدشکافی نیرنگ پلیدعباسیان نویسنده:دکترداریوش افروزاردبیلی   اهل حق یا یارسان -که با نامهای گوران،نیازی،اهل نیاز،شاملو،دین [...]

تندیس فردوسی نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

چندروز پیش، به هنگام نیمروز، فرزندم که در ردهٔ (کلاس) دویم دبستان درس می‌خواند، دوان [...]

جشن و شادی در ایران باستان نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

هنگامی که خوراکی آلوده یا زهرآگین را نادانسته بخوریم، تن ما با پدیدآوردن منش‌گرد (استفراغ) [...]

ریشه های ژرف پارسی در ارسباران نوشته‌ی دکتر داریوش افروز اردبیلی

می دانیم که نام های رودها و کوهها و روستاها و شهرها و دشتها و [...]

دیوار ستبر نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

داریوش افروزاردبیلی خوشامد، از روستای کرینگان که راه افتاده بود، شش ساعت بکوب رانندگی کرده [...]

آموزگار راستین باشید، نه انسانی دشمن شاد کن! نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 64، سال نهم، آذر و دی 1389، روی40 تا 41 [...]

ایرانی زبانان آران، گذشته وآینده نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

سرزمين آران (آلبانياي قفقاز) كه درگذر سده‎هايی درازآهنگ از كانون‎هاي درخشش فرهنگ ايراني و زبان [...]

آیندهء زبان انگلیسی ترجمان دکتر داریوش افروز اردبیلی

گفتاری که خواهیدخواند،ترجمه گفتاری است ازمجله اکونومیست بااین شناسه: Economist-Books and arts Section-P147-18 Dec.2010 این [...]