بایگانی دسته‌ی: دکتر افروز اردبیلی

دیوار ستبر نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

داریوش افروزاردبیلی خوشامد، از روستای کرینگان که راه افتاده بود، شش ساعت بکوب رانندگی کرده [...]

آموزگار راستین باشید، نه انسانی دشمن شاد کن! نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 64، سال نهم، آذر و دی 1389، روی40 تا 41 [...]

ایرانی زبانان آران، گذشته وآینده نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

سرزمين آران (آلبانياي قفقاز) كه درگذر سده‎هايی درازآهنگ از كانون‎هاي درخشش فرهنگ ايراني و زبان [...]

آیندهء زبان انگلیسی ترجمان دکتر داریوش افروز اردبیلی

گفتاری که خواهیدخواند،ترجمه گفتاری است ازمجله اکونومیست بااین شناسه: Economist-Books and arts Section-P147-18 Dec.2010 این [...]

چشم وزیرآموزش وپرورش روشن!چشم سردار(رییس)فرهنگستان زبان وادب فارسی،روشنتر! نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

برسرسفرهءناهار،برادرزاده ام که دورهء متوسطه اش رابه تازگی به پایان رسانده است،برمن خرده گرفت که [...]

نقدوبررسی کتاب “فرهنگ واژگان آذری ” نقدوبررسی از دکتر داریوش افروز اردبیلی

”         فرهنگ واژگان آذری – باگزارش همانندیها با دیگرگویشهای ایران ” [...]

ارمنستان درنگاهی کوتاه نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

              درنخستین روزهای شهریور1395 خ، برای گشت وگذاری چندروزه،به همراه [...]

یکسان سازی کشورهاوجامعه ها! درست یانادرست؟ تاریخ پاسخ می دهد! نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

همه کس را،عقل خود،بکمال نمایدوفرزندخود،بجمال… گرازبسیط زمین،عقل منعدم گردد،            بخودگمان [...]

نقدوبررسی کتاب “تاریخ تجزیه ایران-تلاش نافرجام برای تجزیه آذربایجان نویسندههوشنگ طالع ” نقدوبررسی از دکتر داریوش افروز اردبیلی

حتی برای نوآموزان تاریخ ایران،قهرمان تاریخی شمردن سیدجعفرپیشه وری و همدستانش وانکاروابستگی فرقه دموکرات آذربایجان [...]

قالیچه ای که تاروپودش مایه درایراندوستی دارد! نویسنده دکتر داریوش افروز اردبیلی

پاییز1359خورشیدی است.ارتش تابن دندان زیناوند(مسلح)عراق،درسایه آمادگی پیشین،پایداری سرسختانه و دلیرانه،لیکن پراکنده نیروهای ایرانی رادرهم می [...]